Milieu

De sector Milieu wordt gevormd door de leden van Fenelab die werkzaam zijn in milieu (bodem, afval, etc.) en water. Het betreft zowel overheids- als commerciële laboratoria. Binnen de sector Milieu worden beleidsmatige onderwerpen besproken die alle leden aangaan. Leden kunnen thema’s voor behandeling en discussie inbrengen. Ook worden af en toe gastsprekers uitgenodigd. Belangrijke thema’s van de laatste tijd zijn de nieuwe regelgeving met betrekking tot bodemkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water. 

De sector Milieu is goed vertegenwoordigd in diverse NEN (sub)commissies en richt zich op het leveren van een adequate branchebrede inbreng bij de totstandkoming van normdocumenten. Met SIKB is geregeld overleg door vertegenwoordigers van deze sector en er is een vaste vertegenwoordiger in het CCvD en AC Bodembeheer. Regelmatig komen er onderwerpen aan de orde die vakinhoudelijk extra aandacht verdienen. Deze worden ter bestudering en advies voorgelegd aan één van de technische commissies, zoals milieu en hydrobiologie.


Voorzitter sectorcommissie Milieu: Jaap-Willem Hutter

Nieuws

14
februari 2022

Commissie Milieu: maak kennis met de voorzitter en de activiteiten van deze commissie

Jaap-Willem Hutter is voorzitter van de commissie Milieu. Hij stelt zich aan u voor en vertelt over de recente ontwikkelingen op het gebied van milieu-analyses.
Tags: Milieu
7
december 2020

Evaluatie totstandkoming tijdelijk handelingskader PFAS

In juli 2019 publiceerde het ministerie van I&W het tijdelijk handelingskader PFAS. De achtergrond was dat er steeds meer (infrastructurele) projecten waren, waarbij de aanwezigheid van PFAS in de bodem voor stagnatie zorgde. Met de publicatie beoogde I&W een aantal belemmeringen weg te nemen en een positief effect werd dus verwacht. Het tegendeel bleek het geval te zijn.
Tags: Milieu, PFAS

Leden in deze sector

Agenda

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.