Onderwijs en Arbeid

Sinds 2010 is deze commissie actief en heeft aandacht voor de ontwikkeling van onderwijskundige en arbeidsgerelateerde onderwerpen binnen de sector. De aansluiting tussen MBO, HBO en het bedrijfsleven is een speerpunt.De commissieleden zetten geregeld enquêtes uit bij de andere leden om de actualiteit vast te stellen.

Fenelab is vanuit de commissie vertegenwoordigd in het SBB (Stichting voor Beroep en Bedrijfsleven). Dit betreft het MBO onderwijs. Voor het hoger onderwijs is Fenelab vertegenwoordigd in de Stichting Domein Applied Sciences. Belangrijk zijn ook de contacten met de onderwijsinstellingen ten behoeve van goed geschoold toekomstig personeel en stageplaatsen.

Voorzitter commissie Onderwijs en Arbeid: Hilde Prummel

Nieuws

6
maart 2024

De commissie Onderwijs en Arbeid bruist van de energie

De arbeidsmarkt is krap en zal de komende jaren steeds krapper worden. Daarmee wordt de uitdaging steeds groter om young potentials te interesseren voor een toekomst in de sector van laboratoria en de kalibratie- en inspectie-instellingen. Het belang van onze sector wordt waarschijnlijk door veel jongeren onderschat en is onvoldoende zichtbaar in de veelheid aan keuzes.
22
februari 2023

Uit de commissie Onderwijs en Arbeid

Hilde Prummel aan het woord over de plannen van de commissie Onderwijs en Arbeid in 2023.
6
december 2021

Eerste resultaten ledenenquête commissie Onderwijs en Arbeid

Vanuit de commissie Onderwijs en Arbeid heeft Fenelab na vier jaar weer eens een enquête onder de leden uitgevoerd over de aansluiting vanuit onderwijs, de arbeidsmarktsituatie en stages.
15
februari 2021

Uit de commissie Onderwijs en arbeid

Na het afgelopen jaar tijdelijk een teruggetrokken bestaan te hebben geleid, is de Commissie Onderwijs en Arbeid begin dit jaar weer vol goede moed van start gegaan. En er liggen uitdagingen genoeg!
Tags: Onderwijs

Agenda

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.