IT en Datastandaarden

IT is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Uiteraard zijn goed werkende en compatible datasystemen van onmisbare waarde voor de laboratoria. Om die reden is in 2018 de Commissie IT en Datastandaarden in het leden geroepen. De belangrijkste focus van deze commissie ligt op de datauitwisselingsprotocollen. Een uitrol naar andere sectoren buiten bodem en milieu ligt voor de hand.

De voorzitter van de commissie is eveneens vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de vereniging. Fenelab is middels de commissie vertegenwoordigt in het CCvD Datastandaarden van het SIKB.

Voorzitter commissie IT en Datastandaarden: Luc Scholtis

Nieuws

12
maart 2020

Leden van Fenelab krijgen korting op mantel cybercrimeverzekering

Cybercrime is aan de orde van de dag en neemt ernstige vormen aan. Het lijkt erop dat niemand gespaard wordt door de digitale criminelen. Fenelab heeft haar partner HBR Branche Verzekeringen B.V. gevraagd om een mantel te bouwen tegen cyber- en datacriminaliteit.  
Tags: Cybercrime
14
oktober 2019

Fenelab Inspiratiedag 2019: Accreditatie, acceptatie en inspiratie

Op 9 oktober 2019 organiseerde Fenelab de eerste Inspiratiedag. Fenelab kijkt terug op een geslaagde, inspirerende en informatieve dag in de Mauritskazerne in Ede. 
20
juni 2019

Oproep!

Fenelab roept de leden op zitting te nemen in de nieuw op te richten Fenelab-Commissie IT en Datastandaarden. In de moderne tijd is dit een onderwerp dat alle leden aangaat waarin Fenelab een faciliterende rol kan spelen.
29
november 2018

Luc Scholtis nieuw bestuurslid Fenelab

Directeur Luc Scholtis van LabWing in Breda is tijdens de algemene ledenvergadering op 20 november benoemd als Fenelab-bestuurder en voorzitter van de nieuwe commissie IT en Data. “Samen met de leden wil ik bijdragen aan de harmonisering van de nationale en internationale standaarden om data uit te wisselen”

Agenda

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.