Over Fenelab

Fenelab is dé branchevereniging van geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. Dit betekent dat we belangenbehartiger en spreekbuis van de branche zijn, bijvoorbeeld wanneer nieuwe wetten of normen in ontwikkeling zijn die gevolgen kunnen hebben voor onze leden. Fenelab beschikt over een waardevol netwerk binnen de nationale en internationale normalisatiewereld en onderhoudt goede contacten met de voor de branche relevante ministeries en instellingen, het NEN en de Raad voor Accreditatie.

Een stukje geschiedenis

Fenelab is in 1998 opgericht door drie belangenorganisaties: EUROLAB Nederland, VGLI (Vereniging van Geaccrediteerde Laboratoria en Inspectie-instellingen) en VRS (Vereniging van Raadgevende Scheikundige Laboratoria). Twee van deze drie verenigingen zijn inmiddels geheel opgegaan in Fenelab. Alleen de VRS is nog een bestaand orgaan.

Sinds de oprichting in 1998 is Fenelab uitgegroeid tot een actieve en toonaangevende branchevereniging in de laboratorium-, kalibratie- en inspectiesector. De organisatie van Fenelab bestaat uit een algemeen bestuur, het secretariaat dat gevestigd is in Meteren en diverse vakinhoudelijke commissies.

Wat doet Fenelab?

Fenelab verenigt private en publieke bedrijven en instellingen die actief zijn op het vakgebied van meten, testen, inspecteren en onderzoeken. Fenelab maakt zich sterk voor de gemeenschappelijke belangen van de leden op het gebied van o.a. accreditatie, kalibratie, normering, onderwijs & arbeid, arbo, IT en public relations.

Fenelab vertegenwoordigt:

  • de belangrijkste private en publieke labs en instellingen
  • ruim 5,5 miljard omzet
  • ruim 5.000 full time arbeidsplaatsen

Leden Fenelab

Fenelab kent verschillende soorten leden: gewone leden uiteraard (de laboratoria, kalibratie- en inspectie-instellingen), maar ook donateurs, Zie daarvoor de betreffende pagina’s op deze website. Verder kennen we buitengewone leden. Dit zijn leden die voor de branche verdienstelijke personen zijn en hun sporen in de branche hebben verdiend. Verder kennen we ook ereleden. Ereleden hebben zeer bijzondere verdiensten geleverd en zijn door de ALV als zodanig benoemd. Onze ereleden zijn: Jan Tempelman, Jan Basten, Eugène Hillen en Mariandl van den Andel.

Nieuws

7
december 2023

Afscheid bestuursleden

Tijdens de ALV in november 2023 namen 3 bestuursleden afscheid: Meike te Giffel, Cock Oosterman en Jeen Bouma. Bestuursleden, hartelijk dank voor jullie inzet en inbreng de achterliggende jaren.
7
december 2023

LabAutomation: slimme oplossingen in systemen, software en services

Ontdek de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in laboratoriumautomatisering tijdens het LabAutomation event op 19 maart 2024 in Congrescentrum 1931. Deze inspirerende dag laat zien hoe automatisering kan bijdragen aan een efficiëntere, nauwkeurigere, en snellere werkomgeving. Met interessante lezingen, praktische oplossingen én een heleboel kennis belooft het een waardevolle dag te worden.
7
december 2023

Duurzaamheid leeft binnen de Nederlandse kwaliteitsinfrastructuur

Tijdens het jaarlijkse RvA Strategisch Adviesforum afgelopen 15 november ging de Raad voor Accreditatie in gesprek met organisaties binnen de kwaliteitsinfrastructuur, ministeries en deelnemers uit het bedrijfsleven die nauw betrokken zijn bij ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. 

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.