Agro-food

De sector Agro-food wordt gevormd door de leden van Fenelab die werkzaam zijn in voedingsmiddelen-, diervoeder- en aanverwante sectoren. Dit kunnen bedrijfsinterne, overheids- en commerciële laboratoria zijn.

Binnen de sector Agro-food worden beleidsmatige onderwerpen besproken die alle leden aangaan. Leden kunnen thema’s voor behandeling en discussie inbrengen. Ook worden af en toe gastsprekers uitgenodigd. Belangrijke thema’s tot nu toe zijn kwaliteit van onderzoek, PR, onderwijs en de relatie met overheidsinstanties. De NVWA is een belangrijke gesprekspartner voor deze sector van Fenelab. Daarnaast komen er regelmatig onderwerpen aan de orde die vakinhoudelijk extra aandacht verdienen. Deze worden voorgelegd aan de Technische Commissie Agro-food.

Voorzitter sectorcommissie Agro-food: Peter Bom

Nieuws

5
december 2022

Sectorcommissie Agro-food: vacature bestuurslid

In het bestuur van de sectorcommissie Agro-food van Fenelab is door het aftreden van Robert van Gorcom een vacature ontstaan. 
5
december 2022

Sectorcommissie Agro-food komt met alternatief voorstel voor meldingsplicht levensmiddelen

De sectorcommissie Agro-food is vrijwel continu in overleg met VWS en de NVWA over de voorgenomen meldingsplicht voor levensmiddelen. Peter Bom geeft een update over de laatste ontwikkelingen.
11
oktober 2022

Fenelab Inspiratiedag 4 oktober 2022: De presentaties

Fenelab Inspiratiedag 4 oktober 2022: De presentaties
28
september 2021

Sectorcommissie Agro-food geeft een kijkje in de keuken

De sector Agro-food is druk met de voorbereidingen voor de Inspiratiedag, waarop zij zullen vertellen over twee belangrijke onderwerpen binnen deze commissie. Voorzitter Peter Bom geeft een kijkje in de keuken. 
Tags: Agro-food
10
maart 2020

NEN: Aan de slag met de nieuwe norm voor de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid

In de herziene internationale norm, de ISO 17025 ‘Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria’, is een nieuwe eis opgenomen waaraan geaccrediteerde laboratoria vanaf 1 september 2020 moeten voldoen. Het gaat om het beschikbaar hebben van de extra bijdrage aan de meetonzekerheid door de (geaccrediteerde) monsterneming.

Leden in deze sector

Agenda

Vergadering 4 juni 2021

04 jun 2021 10:30 - 12:00 MS Teams

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.