Bouw

De sector Bouw wordt gevormd door de leden van Fenelab die als civieltechnisch laboratorium werkzaam zijn in de bouw. Het betreft zowel overheids- als commerciële laboratoria.

Binnen de sector Bouw worden beleidsmatige onderwerpen besproken die alle leden aangaan. Leden kunnen thema’s voor behandeling en discussie inbrengen. Ook worden af en toe gastsprekers uitgenodigd. Belangrijke thema’s van de laatste tijd zijn Europese regelgeving voor bouwstoffen (CE -markering), gezamenlijke aanpak van de kwaliteitsborging (1e , 2e en 3e lijnscontrole, eenduidige interpretatie van nomen en voorschriften) en intensief overleg met de RvA over het kwaliteitsniveau (audits, kalibratie). De sector Bouw is goed vertegenwoordigd in diverse NEN (sub)commissies en werkgroepen, daarbij richt ze zich op het leveren van een adequate branchebrede inbreng bij de totstandkoming van normdocumenten.

Regelmatig komen er onderwerpen aan de orde die vakinhoudelijk extra aandacht verdienen. Deze worden ter bestudering en advies voorgelegd aan één van de technische commissies, zoals techniek en PR.

Voorzitter sectorcommissie Bouw: Mario Delamboy

Voorzitter Werkgroep ILVO: Paul Kuijper

Nieuws

22
juni 2022

Uit de commissie Bouw: Paul Kuijper en het ILVO-ringonderzoek

Paul Kuijper is sinds kort de nieuwe voorzitter van de commissie Bouw en stelt zich graag aan u voor. Ook praat hij u bij over het ILVO-ringonderzoek.
Tags: Bouw
8
februari 2021

Wisseling voorzitter Commissie Bouw

Shaun O’Hagan heeft zijn functie als voorzitter van de Commissie Bouw op 6 oktober 2020 overgedragen aan Babet Boom-Schipper. Shaun was lid van de Commissie Bouw, voorheen de ‘Kern Commissie Bouw’, sinds de oprichting van Fenelab in 1998 en sinds 2016 was hij voorzitter.
Tags: Bouw
25
juni 2020

Uit de commissies: Sectorcommissie Bouw

Dit keer is de Sectorcommissie Bouw aan het woord. Shaun O’Hagan is al jarenlang voorzitter van deze Fenelab commissie. Shaun is werkzaam bij Fugro als Manager Testing Europe & Africa.
Tags: Bouw

Leden in deze sector

Agenda

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.