Fenelab

Fenelab is dé branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria, kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland.

Lid worden van Fenelab? Donateur worden van Fenelab?

Sectoren en commissies

Fenelab is actief in vijf sectoren: Agro-food, Bouw, Elektro, Milieu en Asbest. Binnen iedere sector buigen vakdeskundigen zich inhoudelijk over technische aangelegenheden. Daarnaast heeft Fenelab vier algemene commissies waarin sectoroverschrijdende onderwerpen en meer bedrijfsmatige zaken aan bod komen: Accreditatie, Arbozaken, Onderwijs & Arbeid, IT en Datastandaarden.

Sectoren

Milieu

De sector Milieu wordt gevormd door de leden van Fenelab die werkzaam zijn in milieu (bodem, afval, etc.) en water. Het betreft zowel overheids- als commerciële laboratoria.

Ga naar sector

Agro-food

De sector Agro-food wordt gevormd door de leden van Fenelab die werkzaam zijn in voedingsmiddelen-, diervoeder- en aanverwante sectoren.

Ga naar sector

Bouw

De sector Bouw wordt gevormd door de leden die als civieltechnisch laboratorium werkzaam zijn in de bouw. Het betreft zowel overheids- als commerciële laboratoria.

Ga naar sector

Elektro

De sector Elektro richt zich op geaccrediteerde test- en kalibratielaboratoria die zich richten op elektrotechnische en elektronische metingen.

Ga naar sector

Asbest

De sectorcommissie Asbest van de aangesloten asbestinspectie & testlaboratoria streeft naar hoge kwaliteit van onafhankelijk asbestonderzoek. 

Ga naar sector

Legionellaregelgeving

De leden van de Technische Commissie Legionellaregelgeving zetten zich in voor het behoud en waar nodig verbeteren van regelgeving rondom Legionellapreventie.  

Ga naar sector

Commissies

Accreditatie

De commissie Accreditatie heeft tot doel de transparantie en redelijkheid in accreditatieregels en het accreditatieproces af te stemmen en te bevorderen.

Ga naar commissie

Arbozaken

Met de arbocatalogus wil Fenelab haar leden praktische informatie en oplossingen bieden om te voldoen aan de Arbowetgeving.

Ga naar commissie

IT en Datastandaarden

Goed werkende en compatible datasystemen zijn van onmisbare waarde voor de laboratoria. De focus van deze commissie ligt op de datauitwisselingsprotocollen.

Ga naar commissie

Onderwijs en Arbeid

Deze commissie heeft aandacht voor onderwijskundige en arbeidsgerelateerde onderwerpen. Speerpunt is de aansluiting tussen MBO, HBO en het bedrijfsleven.

Ga naar commissie

Fenelab Inspiratiedag 2023

Fenelab Inspiratiedag 2023

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.