Bestuur en secretariaat

Fenelab heeft een algemeen bestuur (AB) dat is belast met het besturen van de vereniging namens de leden. Het AB kan taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur (DB) en doet voorstellen aan de Algemene Ledenvergadering van Fenelab. In de statuten is dat verder uitgewerkt. Het DB is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en werkt met een brede mandatering van dagelijkse operaties, snelle besluitvorming en het uitvoeren van acties op basis van goedgekeurde beleids- en jaarplannen. Het bestuur wordt in de dagelijkse uitvoering van het verenigingsbeleid bijgestaan door het secretariaat. Leden kunnen een beroep doen op het secretariaat  voor collectieve belangenbehartiging of andere zaken die leden ter harte gaan.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Fenelab bestaat uit:

 • Ties Joosten – Kiwa Nederland B.V., voorzitter
 • Luc Scholtis – Labwing B.V., secretaris/penningmeester
 • Hilde Prummel - WLN, vice-voorzitter
 • Jorgen van den Ende - Nutricontrol
 • Erik van Noort

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Fenelab bestaat uit: 

 • Ties Joosten – Kiwa Nederland B.V., voorzitter
 • Hilde Prummel - WLN, vice-voorzitter
 • Luc Scholtis – Labwing B.V., secretaris/penningmeester

Secretariaat

Het secretariaat van Fenelab wordt gevoerd door: MiSa advies in Meteren en bestaat uit:

 • Edwin Zoontjes, secretaris
 • Mirjam Maas, assistent secretaris
 • Siegbert Beukens, communicatie adviseur

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.