Asbest

De Sectorcommissie Asbest van de bij Fenelab aangesloten asbestinspectie & testlaboratoria streeft een eenduidig hoog kwaliteitsniveau na op het gebied van onafhankelijk asbestonderzoek en levert daarmee een duurzame en kwalitatief hoge bijdrage aan de andere stakeholders in de asbestbranche.

Door het bijhouden en het constructief inspelen op relevante ontwikkelingen, ondersteund door informatie-uitwisseling, samenwerking en opleidingen kunnen de volgende doelstellingen worden gerealiseerd:

  • De kwaliteit van het inspectie- en laboratoriumonderzoek wordt geborgd;
  • De innovaties op ons werkterrein worden gefaciliteerd;
  • Een pragmatische en eenduidige aanpak binnen gestelde kwaliteitscriteria wordt nagestreefd;
  • De deskundigheid van de medewerkers wordt verbeterd;
  • De samenwerking met de ketenpartners wordt gecontinueerd en verstevigd;
  • De samenwerking met maatschappelijk betrokken partijen en sectoren wordt geïntensiveerd met het oog op de ontwikkeling en handhaving van effectieve wet- en regelgeving.

De Sectorcommissie Asbest is zich bewust van het grote maatschappelijke belang dat gemoeid is met de aanwezigheid en verwijdering van asbest. Geregeld wordt actief naar open communicatie met overheid en politiek om relevante feiten en onderbouwde inschattingen naar voren te brengen in het kader van het maatschappelijke debat.

Technische commissie Asbest

De Sectorcommissie Asbest laat zich bijstaan door de leden van de Technische Commissie Asbest binnen Fenelab, de TC Asbest. Delegaties van deze TC voeren periodiek gesprekken met het ministerie van SZW en de Raad voor Accreditatie.

Examens

Sinds 2016 kunnen inspecteurs, laboranten en analisten binnen de asbestlaboratoria examen doen bij Fenelab. Dit centraal georganiseerde examen voor basiskennis, visuele inspecties en luchtmetingen heeft als doel de professionalisering verder te borgen. Voor meer informatie over de examens, zoals examendata, inschrijven en dergelijke kijk op Examinering Asbest

Voorzitter sectorcommissie Asbest: Daniel Ahlers

Nieuws

9
oktober 2023

Nieuwe versie van Fenelab interpretatiedocument NEN2990 vastgesteld

De leden van de TC Asbest binnen Fenelab hebben recent een nieuwe versie van het interpretatiedocument NEN2990 vastgesteld.
5
oktober 2023

VVD Tweede Kamerlid stelt vragen over asbest aan minister van SZW

Het nieuwe asbeststelsel is in zicht. Dit gaat ook een en ander betekenen voor onze asbestlaboratoria en asbestinspectie-instellingen.
27
september 2023

Werkbezoek Tweede Kamerlid aan asbestlaboratorium

De asbestlaboratoria worden binnenkort geconfronteerd met wijzigingen binnen de asbestregelgeving. Dat kan een forse impact hebben waarbij het vermoeden bestaat dat versoepelingen tot minder gezond en veilig werken zal leiden. Fenelab heeft hierover al geregeld waarschuwingen over afgegeven. Zelfs in de eindfase is Fenelab nog stevig in gesprek met het ministerie van SZW en de Tweede Kamer hierover.

Leden in deze sector

Agenda

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.