Asbest

De Sectorcommissie Asbest van de bij Fenelab aangesloten asbestinspectie & testlaboratoria streeft een eenduidig hoog kwaliteitsniveau na op het gebied van onafhankelijk asbestonderzoek en levert daarmee een duurzame en kwalitatief hoge bijdrage aan de andere stakeholders in de asbestbranche.

Door het bijhouden en het constructief inspelen op relevante ontwikkelingen, ondersteund door informatie-uitwisseling, samenwerking en opleidingen kunnen de volgende doelstellingen worden gerealiseerd:

  • De kwaliteit van het inspectie- en laboratoriumonderzoek wordt geborgd;
  • De innovaties op ons werkterrein worden gefaciliteerd;
  • Een pragmatische en eenduidige aanpak binnen gestelde kwaliteitscriteria wordt nagestreefd;
  • De deskundigheid van de medewerkers wordt verbeterd;
  • De samenwerking met de ketenpartners wordt gecontinueerd en verstevigd;
  • De samenwerking met maatschappelijk betrokken partijen en sectoren wordt geïntensiveerd met het oog op de ontwikkeling en handhaving van effectieve wet- en regelgeving.

De Sectorcommissie Asbest is zich bewust van het grote maatschappelijke belang dat gemoeid is met de aanwezigheid en verwijdering van asbest. Geregeld wordt actief naar open communicatie met overheid en politiek om relevante feiten en onderbouwde inschattingen naar voren te brengen in het kader van het maatschappelijke debat.

Technische commissie Asbest

De Sectorcommissie Asbest laat zich bijstaan door de leden van de Technische Commissie Asbest binnen Fenelab, de TC Asbest. Delegaties van deze TC voeren periodiek gesprekken met het ministerie van SZW en de Raad voor Accreditatie.

Examens

Sinds 2016 kunnen inspecteurs, laboranten en analisten binnen de asbestlaboratoria examen doen bij Fenelab. Dit centraal georganiseerde examen voor basiskennis, visuele inspecties en luchtmetingen heeft als doel de professionalisering verder te borgen. Voor meer informatie over de examens, zoals examendata, inschrijven en dergelijke kijk op Examinering Asbest

Voorzitter sectorcommissie Asbest: Daniel Ahlers

Nieuws

10
april 2024

TC Asbest bezoekt Asbestmuseum in Rotterdam

Op 4 april heeft in het Asbestmuseum (onderdeel van BME opleidingen) te Rotterdam de jaarlijkse workshop plaatsgevonden georganiseerd door de Fenelab Technische Commissie Asbest.
12
februari 2024

Update voorjaar 2024 Technische Commissie Asbest

Het is nooit saai in de wereld van het asbest. En zeker niet in de Technische Commissie Asbest van Fenelab waarbinnen zich de asbestlabs en inspectie-instellingen geregeld verzamelen. Circa 15 actieve leden van Fenelab nemen hierin deel. Hier volgt een vogelvlucht van de ontwikkelingen binnen de asbestbranche waar onze laboratoria een belangrijke schakel vormen.
20
december 2023

Resultaten praktijkproef asbestdaksanering en acties Fenelab inzake amosiet

Op 19 december heeft de minister van SZW en de staatssecretaris van IenW een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de resultaten van de praktijkproef die recent is uitgevoerd bij het gebruik van schuim bij asbestdaksanering. Fenelab heeft daartoe in overleg met TNO en de ministeries een aantal acties afgesproken om deze metingen verder te optimaliseren.

Leden in deze sector

Agenda

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.