Onderwijs en Arbeid

Enquête Commissie Arbozaken

De Fenelab Commissie Arbozaken bestaat uit een aantal enthousiaste leden die zich geregeld buigen over vraagstukken in onze branche aangaande arbeidsomstandigheden. De activiteiten van de commissie concentreren zich op arbeidshygiënische zaken in brede zin (denk daarbij ook aan de Arbocatalogus en LabRisk als Branche RI&E).

Niet eerder is een vragenlijst aan u voorgelegd geheel gewijd aan dit thema binnen Fenelab. Wel is eerder in een ledentevredenheidsenquête van Fenelab een enkele vraag gesteld over de Arbocatalogus.

Graag verneemt de Fenelab Commissie Arbozaken de bekendheid onder de leden van voornoemde producten. Verder komen andere onderwerpen aan de orde die verband houden met arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie. Ook zijn er enkele algemene vragen over wat u verwacht van Fenelab op dit thema. De resultaten van de enquête delen we later dit jaar met u. 

Het invullen van de enquête kost u hooguit tien minuten. We verzoeken u de enquête zo volledig mogelijk in te vullen. Vragen met een * zijn verplichte vragen. Graag zien we de door u ingevulde enquête retour vóór 11 maart 2022

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Onderwijs en Arbeid

Sinds 2010 is deze commissie actief en heeft aandacht voor de ontwikkeling van onderwijskundige en arbeidsgerelateerde onderwerpen binnen de sector. De aansluiting tussen MBO, HBO en het bedrijfsleven is een speerpunt.De commissieleden zetten geregeld enquêtes uit bij de andere leden om de actualiteit vast te stellen.

Fenelab is vanuit de commissie vertegenwoordigd in het SBB (Stichting voor Beroep en Bedrijfsleven). Dit betreft het MBO onderwijs. Voor het hoger onderwijs is Fenelab vertegenwoordigd in de Stichting Domein Applied Sciences. Belangrijk zijn ook de contacten met de onderwijsinstellingen ten behoeve van goed geschoold toekomstig personeel en stageplaatsen.

Voorzitter commissie Onderwijs en Arbeid: Pascal Koene

Nieuws

22
februari 2023

Uit de commissie Onderwijs en Arbeid

Hilde Prummel aan het woord over de plannen van de commissie Onderwijs en Arbeid in 2023.
6
december 2021

Eerste resultaten ledenenquête commissie Onderwijs en Arbeid

Vanuit de commissie Onderwijs en Arbeid heeft Fenelab na vier jaar weer eens een enquête onder de leden uitgevoerd over de aansluiting vanuit onderwijs, de arbeidsmarktsituatie en stages.
15
februari 2021

Uit de commissie Onderwijs en arbeid

Na het afgelopen jaar tijdelijk een teruggetrokken bestaan te hebben geleid, is de Commissie Onderwijs en Arbeid begin dit jaar weer vol goede moed van start gegaan. En er liggen uitdagingen genoeg!
Tags: Onderwijs
14
oktober 2019

Fenelab Inspiratiedag 2019: Accreditatie, acceptatie en inspiratie

Op 9 oktober 2019 organiseerde Fenelab de eerste Inspiratiedag. Fenelab kijkt terug op een geslaagde, inspirerende en informatieve dag in de Mauritskazerne in Ede. 

Agenda

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Onderwijs en Arbeid

Enquête Commissie Onderwijs & Arbeid

De Commissie Onderwijs & Arbeid bestaat uit een aantal enthousiaste leden die zich geregeld buigen over vraagstukken in onze branche aangaande onderwijs, stages en werkgelegenheid. In de diverse onderwijsvelden van het WO, HBO en MBO nemen vertegenwoordigers deel.
De laatste enquête die we u hebben voorgelegd, dateert alweer van 2018. Gezien de bijzondere tijd waarin we leven en de ontwikkelingen, willen we graag opnieuw een aantal vragen voorleggen. Deze zijn ingedeeld in een aantal vragen over het onderwijs, de arbeidsmarkt en enkele algemene vragen wat u verwacht van Fenelab op deze terreinen.
Tijdens de parallelsessies van de Fenelab Inspiratiedag op 11 oktober 2021 zullen we de resultaten van deze enquête met u delen.

Het invullen van de enquête kost u hooguit tien minuten. We verzoeken u de enquête zo volledig mogelijk in te vullen. Vragen met een * zijn verplichte vragen.

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Onderwijs en Arbeid

Sinds 2010 is deze commissie actief en heeft aandacht voor de ontwikkeling van onderwijskundige en arbeidsgerelateerde onderwerpen binnen de sector. De aansluiting tussen MBO, HBO en het bedrijfsleven is een speerpunt.De commissieleden zetten geregeld enquêtes uit bij de andere leden om de actualiteit vast te stellen.

Fenelab is vanuit de commissie vertegenwoordigd in het SBB (Stichting voor Beroep en Bedrijfsleven). Dit betreft het MBO onderwijs. Voor het hoger onderwijs is Fenelab vertegenwoordigd in de Stichting Domein Applied Sciences. Belangrijk zijn ook de contacten met de onderwijsinstellingen ten behoeve van goed geschoold toekomstig personeel en stageplaatsen.

Voorzitter commissie Onderwijs en Arbeid: Pascal Koene

Nieuws

22
februari 2023

Uit de commissie Onderwijs en Arbeid

Hilde Prummel aan het woord over de plannen van de commissie Onderwijs en Arbeid in 2023.
6
december 2021

Eerste resultaten ledenenquête commissie Onderwijs en Arbeid

Vanuit de commissie Onderwijs en Arbeid heeft Fenelab na vier jaar weer eens een enquête onder de leden uitgevoerd over de aansluiting vanuit onderwijs, de arbeidsmarktsituatie en stages.
15
februari 2021

Uit de commissie Onderwijs en arbeid

Na het afgelopen jaar tijdelijk een teruggetrokken bestaan te hebben geleid, is de Commissie Onderwijs en Arbeid begin dit jaar weer vol goede moed van start gegaan. En er liggen uitdagingen genoeg!
Tags: Onderwijs
14
oktober 2019

Fenelab Inspiratiedag 2019: Accreditatie, acceptatie en inspiratie

Op 9 oktober 2019 organiseerde Fenelab de eerste Inspiratiedag. Fenelab kijkt terug op een geslaagde, inspirerende en informatieve dag in de Mauritskazerne in Ede. 

Agenda

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.