Najaarsledenvergadering 2022



24 november 2022 

KIWA te Apeldoorn

Wat staat er op het programma?

De ledenvergadering start met een gezamenlijke lunch. U kunt tot 13.15 uur nog inlopen en van de lunch genieten.

Daarna volgt de formele ledenvergadering waarin zoals gebruikelijk door de commissies aan u teruggekoppeld wordt wat er dit jaar door hun is gedaan en bereikt.

We sluiten daarop aan met een rondleiding langs de labotoria binnen KIWA. Als afsluiting is er een gezellige borrel waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan. 

We danken KIWA voor haar gastvrijheid!

12:30 - 13:15 uur | Lunch

KIWA serveert u een heerlijke lunch. 

13:30 - 15:00 uur | Ledenvergadering

Agenda punten zijn:


Notulen en acties ALV/Labdag

Bestuurssamenstelling

Begroting 2023

Nieuwe leden

Fenelab 2.0

Dossiers en Internationaal nieuws

terugkoppeling externe contacten en commissies

Planning evenementen en vergaderingen


15:15 - 16:45 uur | Rondleidingen

In groepen gaan we langs enkele labs binnen KIWA.

17:00 - 18:00 uur | Netwerkborrel

Tijd om weer even met elkaar bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.