Algemene Ledenvergadering


Najaarsledenvergadering 2023

29 november 2023 TCKI te Velp

Presentatie locatie TCKI te Velp

TCKI is al meer dan 65 jaar een onafhankelijk onderzoeksinstituut, kenniscentrum en adviesbureau voor minerale grondstoffen en de daarmee geproduceerde bouwmaterialen. Daarbij is expertise aanwezig met betrekking tot de daarbij behorende productieprocessen en -technieken. 


In het laboratorium van TCKI worden onder anderen gespecialiseerde analyses uitgevoerd op silicaat grondstoffen zoals klei en zand, en op verschillende toeslagstoffen en secundaire grondstoffen. Daarnaast worden, zowel in opdracht van producenten als van certificatie-instellingen, bouwproducten en -materialen getest op verschillende producteigenschappen, en wordt voor een verscheidenheid aan sectoren onderzoek op maat uitgevoerd.

Wat staat er op het programma?

Tijdens de formele ledenvergadering wordt zoals gebruikelijk door de commissies aan u teruggekoppeld wordt wat er de achterliggende periode door hun is gedaan en bereikt. We sluiten daarop aan met een rondleiding langs de laboratoria binnen TCKI. Als afsluiting is er een gezellige borrel waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan. 

We danken TCKI voor haar gastvrijheid!

14:00 - 16:00 uur | Ledenvergadering

Agendapunten zijn oa:


Notulen en acties ALV/Labdag

Bestuurssamenstelling

Begroting 2024

Fenelab 2.0

Dossiers en Internationaal nieuws

Terugkoppeling externe contacten en commissies

Planning evenementen en vergaderingen

16:00 - 16:15 uur | Pauze

Even een pauze voordat de rondleidingen beginnen.

16:15 - 17:00 uur | Rondleidingen

Rondleidingen in aparte groepen door het lab.

17:00 - 18:00 uur | Borrel

We sluiten af met een gezellige borrel met een bite.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.