Bouw

De sector Bouw wordt gevormd door de leden van Fenelab die als civieltechnisch laboratorium werkzaam zijn in de bouw. Het betreft zowel overheids- als commerciële laboratoria.

Binnen de sector Bouw worden beleidsmatige onderwerpen besproken die alle leden aangaan. Leden kunnen thema’s voor behandeling en discussie inbrengen. Ook worden af en toe gastsprekers uitgenodigd. Belangrijke thema’s van de laatste tijd zijn Europese regelgeving voor bouwstoffen (CE -markering), gezamenlijke aanpak van de kwaliteitsborging (1e , 2e en 3e lijnscontrole, eenduidige interpretatie van nomen en voorschriften) en intensief overleg met de RvA over het kwaliteitsniveau (audits, kalibratie). De sector Bouw is goed vertegenwoordigd in diverse NEN (sub)commissies en werkgroepen, daarbij richt ze zich op het leveren van een adequate branchebrede inbreng bij de totstandkoming van normdocumenten.

Regelmatig komen er onderwerpen aan de orde die vakinhoudelijk extra aandacht verdienen. Deze worden ter bestudering en advies voorgelegd aan één van de technische commissies, zoals techniek en PR.

Voorzitter sectorcommissie Bouw: Shaun O'Hagan

Nieuws

25
juni 2020

Uit de commissies: Sectorcommissie Bouw

Dit keer is de Sectorcommissie Bouw aan het woord. Shaun O’Hagan is al jarenlang voorzitter van deze Fenelab commissie. Shaun is werkzaam bij Fugro als Manager Testing Europe & Africa.
Tags: Bouw
21
november 2019

Beschouwing Fenelab op onderzoek grondbewerkingsbedrijven inzake PFAS

Recent heeft Fenelab een beschouwing gegeven als reactie op een onderzoek van branchevereniging NVPG (vereniging van grondbewerkers). Het betreft een oriënterend ringonderzoek naar PFAS-verbindingen in grond inzake de analyses die door enkele laboratoria zijn uitgevoerd.
Tags: Bouw, PFAS
28
oktober 2019

Verslag commissie TGO (12 september 2019)

Op 12 september 2019 is de Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving (TGO) bij elkaar geweest. Hierbij treft u het verslag aan van deze bijeenkomst.
Tags: Bouw

Leden in deze sector

Agenda

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.