Agro-food

De sector Agro-food wordt gevormd door de leden van Fenelab die werkzaam zijn in voedingsmiddelen-, diervoeder- en aanverwante sectoren. Dit kunnen bedrijfsinterne, overheids- en commerciële laboratoria zijn.

Binnen de sector Agro-food worden beleidsmatige onderwerpen besproken die alle leden aangaan. Leden kunnen thema’s voor behandeling en discussie inbrengen. Ook worden af en toe gastsprekers uitgenodigd. Belangrijke thema’s tot nu toe zijn kwaliteit van onderzoek, PR, onderwijs en de relatie met overheidsinstanties. De NVWA is een belangrijke gesprekspartner voor deze sector van Fenelab. Daarnaast komen er regelmatig onderwerpen aan de orde die vakinhoudelijk extra aandacht verdienen. Deze worden voorgelegd aan de Technische Commissie Agro-food.

Voorzitter sectorcommissie Agro-food: Pieter Vos

Nieuws

10
maart 2020

NEN: Aan de slag met de nieuwe norm voor de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid

In de herziene internationale norm, de ISO 17025 ‘Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria’, is een nieuwe eis opgenomen waaraan geaccrediteerde laboratoria vanaf 1 september 2020 moeten voldoen. Het gaat om het beschikbaar hebben van de extra bijdrage aan de meetonzekerheid door de (geaccrediteerde) monsterneming.
30
oktober 2019

NMKL- Nordic Committee on Food Analysis- Newsletter

Ter informatie treft u hierbij de nieuwsbrief aan van NMKL - Nordic Committee on Food Analysis.
Tags: Agro-food

Leden in deze sector

Agenda

Vergadering sector Agro-food

01 jan 2020 00:00 31 dec 2020 00:00 nog niet gepland

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.