Agro-food

De sector Agro-food wordt gevormd door de leden van Fenelab die werkzaam zijn in voedingsmiddelen-, diervoeder- en aanverwante sectoren. Dit kunnen bedrijfsinterne, overheids- en commerciële laboratoria zijn.

Binnen de sector Agro-food worden beleidsmatige onderwerpen besproken die alle leden aangaan. Leden kunnen thema’s voor behandeling en discussie inbrengen. Ook worden af en toe gastsprekers uitgenodigd. Belangrijke thema’s tot nu toe zijn kwaliteit van onderzoek, PR, onderwijs en de relatie met overheidsinstanties. De NVWA is een belangrijke gesprekspartner voor deze sector van Fenelab. Daarnaast komen er regelmatig onderwerpen aan de orde die vakinhoudelijk extra aandacht verdienen. Deze worden voorgelegd aan de Technische Commissie Agro-food.

Voorzitter sectorcommissie Agro-food: Peter Bom

Nieuws

28
september 2021

Sectorcommissie Agro-food geeft een kijkje in de keuken

De sector Agro-food is druk met de voorbereidingen voor de Inspiratiedag, waarop zij zullen vertellen over twee belangrijke onderwerpen binnen deze commissie. Voorzitter Peter Bom geeft een kijkje in de keuken. 
Tags: Agro-food
10
maart 2020

NEN: Aan de slag met de nieuwe norm voor de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid

In de herziene internationale norm, de ISO 17025 ‘Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria’, is een nieuwe eis opgenomen waaraan geaccrediteerde laboratoria vanaf 1 september 2020 moeten voldoen. Het gaat om het beschikbaar hebben van de extra bijdrage aan de meetonzekerheid door de (geaccrediteerde) monsterneming.
30
oktober 2019

NMKL- Nordic Committee on Food Analysis- Newsletter

Ter informatie treft u hierbij de nieuwsbrief aan van NMKL - Nordic Committee on Food Analysis.
Tags: Agro-food
14
januari 2019

Fenelab lid RIKILT en de NVWA gaan samen in een nieuwe organisatie

Vanaf 1 juni 2019 vormen RIKILT Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een nieuw instituut. De nieuwe organisatie draagt de naam Wageningen Food Safety Research (WFSR) en maakt onderdeel uit van Wageningen University & Research.
Tags: Agro-food

Leden in deze sector

Agenda

Vergadering 4 juni 2021

04 jun 2021 10:30 - 12:00 MS Teams

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.